Wijziging regelgeving Asbest

Wijziging regelgeving Asbest

De grenswaarde voor asbest amfibolen wordt per 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. Deze lagere grenswaarden bieden een betere bescherming van de gezondheid van mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen.

Er zullen nu meer en verdergaande beschermingsmaatregelen moeten worden genomen bij werkzaamheden met een te verwachten hoge blootstelling aan asbest amfibolen. Werkwijzen zullen soms ingrijpend moeten worden aangepast.

Gelijktijdig wordt de risicoklasse-indeling vereenvoudigd. Er zal nog sprake zijn van 2 risicoklassen:

  • Klasse 1 omvat dan werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht wordt.
  • Klasse 2 zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden verwacht wordt.

Er is geen risicoklasse 3 meer. Wel komt er een klasse 2A die gaat gelden voor amfibool asbest. Daarin worden speciale eisen gesteld aan de eindmeting.

Uiteraard past Hermans Asbest deze vernieuwde regelgeving toe in zijn asbest verwijderings werkzaamheden