Veiligheidsvoorschriften Hermans

Veiligheidsvoorschriften Hermans

Veiligheidsvoorschriften bij Hermans Glas, Hermans Asbest & Mansher Materieelverhuur.
Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, derden en inleners. Dat is iets wat Hermans hoog in het vaandel heeft staan. Veiligheid bij Hermans  gaat niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen (zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties), maar veilig en sociaal gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring verhogen de veiligheid.  De algemene voorschriften voor veiligheid worden nauwgezet gevolgd en de in de organisatie voorkomende risico’s worden regelmatig geïnventariseerd en geëvalueerd. Hermans is VCA-gecertificeerd.  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.

Ook het milieu heeft voortdurend de aandacht bij Hermans. Sterker nog: dit wordt beschouwd als een onderdeel van het bedrijfsbeleid. Bij alle werkzaamheden zal er dus altijd naar worden gestreefd om milieuschade te voorkomen.