Hermans Asbest in Haarlem

Asbest sanering

Hermans Asbest in Haarlem

Hermans Asbest saneert kantoorpand Haarlem

Hermans Asbest uit Zwanenburg voert in opdracht van een particuliere eigenaar momenteel een groot saneringswerk uit aan de Wagenweg in Haarlem. Een oud kantoorpand wordt compleet gerenoveerd en tot de eerste werkzaamheden behoort het verwijderen van het asbest. Het gaat om klasse 2 en 3 saneringen van de besmette kruipruimtes. Tot de werkzaamheden behoort het afzuigen van twintig centimeter van de grond en het verwijderen van het isolatiemateriaal van de oude CV-leidingen. Om het werk veilig en volgens de regels te kunnen uitvoeren wordt de kruipruimte onder onderdruk gezet. Totaal verwacht Hermans Asbest zo’n 8 kubieke meter te moeten verwijderen. Het werk is eind mei gestart en zal zo’n drie weken vragen.

Een belangrijke meerwaarde van de Hermans Groep is dat de dochterbedrijven elkaar waar mogelijk versterken. Voor Hermans Asbest betekent dit dat het als specialist in saneringswerk de zusterbedrijven Hermans Glasprojecten en Hermans Glasservice ondersteunt bij het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit. Zo voert Hermans Asbest regelmatig saneringen uit in opdracht van de Glaslijn. Deze verzekeringsmaatschappij is een grote opdrachtgever van Hermans Glasservice. Vanwege de uitbreiding van de werkzaamheden heeft Hermans Asbest tot slot een nieuwe werkvoorbereider/calculator in dienst genomen.