Besluit veilig verwijderen asbest

Besluit veilig verwijderen asbest

Inpsectie SZW en de programmaraad Asbest van de Omgevingsdienst NL (OD.NL) hebben recent besloten een gezamenlijke agenda op te stellen voor het toezicht op de asbestsanering. Gezien de op handen zijnde verplichte sanering van asbestdaken uiterlijk in 2024 is gezamenlijk optreden steeds meer van belang. Daarnaast zal de samenwerking er voor zorgen dat illegale asbestverwijdering moeilijker wordt. Als gecertificeerd Asbestbedrijf is Hermans blij met dit besluit

Zie ook: samenwerking-tussen-inspectie-szw-en-omgevingsdienst-nl